top of page

Koncepční vedení developerského projektu

Na pozemku bývalé továrny na kapesníky Mileta ve Vrchlabí byl původní vyprojektován bytový dům se 44 byty v jednom monobloku. Projekt nerespektoval charakter lokality a nevyužíval potenciál regulací daných územním plánem.

Vytvořili jsme ve spolupráci s komunikační agenturou marketingový koncept prodeje projektu, včetně značky VIVA a kompletně připravili prodej včetně vydání speciálního live stylového magazínu k projektu. Aktuálně je platné stavební povolení a je zahájen prodej bytů.

V projektu je 58 nadstandardních bytů s terasami a s vlastními podzemními garážemi. Prosadili jsme záměr na komisi rozvoje města a zajistili plánovací smlouvu s městem řešící návaznosti na městskou infrastrukturu.

Lokalitu jsme vyhodnotili jako vhodnou pro dlouhodobé a trvalé bydlení vysoké kvality. Zadání pro architekta jsme změnili na 4 samostatné objekty, které daleko lépe odpovídají okolní zástavbě. Řídili jsme celý proces projektové a inženýrské přípravy.

Na celkem cca 25 000m2 pozemků ve velmi atraktivních polohách obce Benecko připravit výstavbu objektů individuální rekreace.

Záměrem je přinést do lokality velmi kvalitní krkonošskou architekturu roubených staveb typických pro hřebeny Krkonoš.

Každý objekt bude mít dostatečně velký pozemek minimálně 1500 m2 a bude citlivě zasazen do okolní krajiny i ve vztahu ke stávající zástavbě

Záměr je částečně v souladu s územním plánem a pro jeho naplnění budou potřeba dílčí změny územního plánu, proto se realizace záměru předpokládá v horizontu 5ti let.

bottom of page