top of page

Projekt Benecko

Na celkem cca 25 000m2 pozemků ve velmi atraktivních polohách obce Benecko připravit výstavbu objektů individuální rekreace.

Záměr je částečně v souladu s územním plánem a pro jeho naplnění budou potřeba dílčí změny územního plánu, proto se realizace záměru předpokládá v horizontu 5ti let.

Každý objekt bude mít dostatečně velký pozemek minimálně 1500 m2 a bude citlivě zasazen do okolní krajiny i ve vztahu ke stávající zástavbě

Záměrem je přinést do lokality velmi kvalitní krkonošskou architekturu roubených staveb typických pro hřebeny Krkonoš.

Na celkem cca 25 000m2 pozemků ve velmi atraktivních polohách obce Benecko připravit výstavbu objektů individuální rekreace.

Záměrem je přinést do lokality velmi kvalitní krkonošskou architekturu roubených staveb typických pro hřebeny Krkonoš.

Každý objekt bude mít dostatečně velký pozemek minimálně 1500 m2 a bude citlivě zasazen do okolní krajiny i ve vztahu ke stávající zástavbě

Záměr je částečně v souladu s územním plánem a pro jeho naplnění budou potřeba dílčí změny územního plánu, proto se realizace záměru předpokládá v horizontu 5ti let.

bottom of page