top of page

Pro investory

Vyhledáme příležitost a posoudíme vhodnost lokality a daného záměru. Zpracujeme analýzu realizovaných a připravovaných projektů v regionu. Připravíme ekonomický model nákladů a výnosů projektu a varianty výnosnosti projektu v závislosti na čase a použitých zdrojích financování. Připravíme všechny věcné podklady potřebné pro akvizici záměru.

 

Pro majitele nemovitosti

Zpracujeme analýzu realizovaných a připravovaných projektů v regionu. Vytipujeme potenciální partnery, investory nebo kupující. Zpracujeme marketingovou prezentaci příležitosti a kontaktujeme potenciální zájemce. Připravíme všechny věcné podklady potřebné pro uzavření obchodu.

AKVIZICE

AKVIZICE

AKVIZICE

Vytipujeme cílovou skupinu zákazníků pro daný projekt a definujeme jejich potřeby a očekávání.

 

Zpracujeme obchodní koncept celého projektu a uděláme marketingovou analýzu potenciálu cílové skupiny

 

Připravíme detailní zadání pro projektanty definující plochy. funkce, standardy a klíčové parametry projektu

 

Zajistíme zpracování projektové dokumentace naplňující požadavky investora a všechny klíčové parametry uživatelského zadáni.

 

Průběžně dohlížíme na všechny stupně projektové dokumentace a hledáme neustále optimalizace celého záměru směrující k maximálnímu výnosu záměru

 

Detailně navrhneme standardy materiálů a technických řešení a připravíme celou koncepci řešení nadstandard

PROJEKTY

PROJEKTY

PROJEKT

Vytipujeme referenční konkurenční projekty, zjistíme aktuální nabídku porovnatelných projektů v dané lokalitě a její vývoj v čase.

 

Navrhneme správnou marketingovou a obchodní strategii a budeme ji průběžně aktualizovat podle vývoje trhu.

 

Navrhneme grafický styl včetně loga, připravíme sadu marketingových materiálů na míru pro potřeby konkrétního projektu.

 

Vytvoříme obsahovou i grafickou stránku webu a sociálních sítí a budeme je průběžně udržovat

 

Navrhneme strategii on-line marketingu a reklamy, nastavíme výkonnostní měření a analytiku on-line kampaní a vyhledávání a zajistíme realizaci reklamní kampaně 

 

Navrhneme vhodné kanály a způsoby propagace a zajistíme jejich realizaci

MARKETING

MARKETING

MARKETING

Připravíme systém klientských změn, související dokumentaci, postupy a zajistíme management klientských změn v průběhu výstavby.

Připravíme rezervační smlouvy, smlouvy o smlouvách budoucích kupních a kupní smlouvy včetně provázanosti na banky i systém klientských změn

Vytipujeme cílové skupiny a najdeme nejefektivnější způsob jejich oslovení. Postaráme se o průběžnou komunikaci se všemi potenciálními zájemci a o informovanost klientů.

 

Zajistíme podpisy příslušných smluv a budeme kontrolovat plnění závazků z nich vyplývající. Vysvětlíme všem klientům principy a možnosti klientských změn a zajistíme jejich management.

 

Zajistíme organizaci a budeme doprovázet klienty při prohlídkách stavby. Účastníme se předávání hotových nemovitostí klientům.

PRODEJ

PRODEJ

PRODEJ

bottom of page