top of page

Koncepční vedení developerského projektu

Na pozemku bývalé továrny na kapesníky Mileta ve Vrchlabí byl původní vyprojektován bytový dům se 44 byty v jednom monobloku. Projekt nerespektoval charakter lokality a nevyužíval potenciál regulací daných územním plánem.

Vytvořili jsme ve spolupráci s komunikační agenturou marketingový koncept prodeje projektu, včetně značky VIVA a kompletně připravili prodej včetně vydání speciálního live stylového magazínu k projektu. Aktuálně je projekt ve výstavbě a probíhá prodej bytů.

V projektu je 58 nadstandardních bytů s terasami a s vlastními podzemními garážemi. Prosadili jsme záměr na komisi rozvoje města a zajistili plánovací smlouvu s městem řešící návaznosti na městskou infrastrukturu.

Lokalitu jsme vyhodnotili jako vhodnou pro dlouhodobé a trvalé bydlení vysoké kvality. Zadání pro architekta jsme změnili na 4 samostatné objekty, které daleko lépe odpovídají okolní zástavbě. Řídili jsme celý proces projektové a inženýrské přípravy.

Na pozemku bývalé továrny na kapesníky Mileta ve Vrchlabí byl původní vyprojektován bytový dům se 44 byty v jednom monobloku. Projekt nerespektoval charakter lokality a nevyužíval potenciál regulací daných územním plánem.

Lokalitu jsme vyhodnotili jako vhodnou pro dlouhodobé a trvalé bydlení vysoké kvality. Zadání pro architekta jsme změnili na 4 samostatné objekty, které daleko lépe odpovídají okolní zástavbě. Řídili jsme celý proces projektové a inženýrské přípravy.

V projektu je 58 nadstandardních bytů s terasami a s vlastními podzemními garážemi. Prosadili jsme záměr na komisi rozvoje města a zajistili plánovací smlouvu s městem řešící návaznosti na městskou infrastrukturu.

Vytvořili jsme ve spolupráci s komunikační agenturou marketingový koncept prodeje projektu, včetně značky VIVA a kompletně připravili prodej včetně vydání speciálního live stylového magazínu k projektu. Aktuálně je projekt ve výstavbě a probíhá prodej bytů.

bottom of page