top of page

Koncept developerského projektu, příprava jeho prodeje a prodej

Původním záměrem projektu bylo v Solnici postavit 13 luxusních domů. Pro svou předpokládanou vysokou cenu byly nevhodné pro danou lokalitu a cílovou skupinu pracovníků průmyslové zóny Kvasiny.

Ve spolupráci s obcí jsme vyřešili napojení na sítě a aktuálně se připravuje rozšíření projektu na sousední pozemek. Do konce roku 2020 budou vydána všechna potřebná povolení k zahájení výstavby na jaře 2021.

To vše v dostupném standardu a nízkonákladové stavební technologii. Projekt maximální využil dané území.

Záměr jsme změnili na dostupné bydlení vhodné do této lokality. Na základě vyhodnocení poptávky v regionu jsme dali zadání architektům na bytový dům s 16 převážně třípokojovými byty o rozloze 65 m2 a 28 RD o velikosti 95 a? 120 m2.

Připravujeme výstavbu

bottom of page